BANNER1
BANNER2-1
BANNER3

Önüm merkezi

Öndüriji, Söwda kompaniýasy, paýlaýjy / lomaý satyjy

DAMAITE hoş geldiňiz

Öndüriji, Söwda kompaniýasy, paýlaýjy / lomaý satyjy

“Şençzhenen Damaite Technology Co., Ltd.” noutbuk batareýasynda we geýilýän zatlarda on bäş ýyldan gowrak tejribe toplady, noutbuk batareýasynyň dizaýny, öndürilmegi, tehnologiki taýdan kämilleşdirilmegi, satuwy we hyzmaty boýunça ýöriteleşdirilen ýokary tehnologiýaly kärhana.

Önümçilik ukybymyz bilen, OEM / ODM taslamalary üçin Sourcing, nusga ösüşi, köpçülikleýin önümçilik, hil gözegçiligi gowşurylyşyna çenli bir bitewi çözgüt hödürläp bilýäris.

Has giňişleýin öwreniň +
takmynan_img
 • takmynan_icon_1
  Zawodyň ululygy
  -
 • takmynan_icon_1
  Tejribeli işçiler
  -
 • takmynan_icon_1
  Ösen önümçilik liniýasy
  -
 • takmynan_icon_1
  Lityum batareýasy üçin aýlyk önümçilik kuwwaty
  -
 • takmynan_icon_1
  2021-nji ýylda satuw (Million)
  -

Programmalarymyz

Öndüriji, Söwda kompaniýasy, paýlaýjy / lomaý satyjy
Goýmalar

Tozan sorujy batareýa

Telefon batareýasy

Telefon batareýasy

Noutbuk batareýasy

Noutbuk batareýasy

Batareýa zarýad beriji

Batareýa zarýad beriji

18650 Batareýa

18650 Batareýa

Kuwwatly gural batareýasy

Kuwwatly gural batareýasy

Näme üçin bizi saýlamaly?

Bizde ýokary hilli gözegçilik ulgamyny üpjün etmek üçin hünärli gözleg we barlag bölümi, ýokary derejeli önümçilik bazalary we synag enjamlary bar, hünärmen tehnologiýa topary müşderilerimize çeýe we hünär goldawyny berip biler.

Hil kepilligi

Tejribeli we hünärmen toparlarymyz bilen tanşyň Şençzhenen Damaite Technology Co., Ltd. Işgärleri bilen bilelikde hemişe ilki bilen ýokary, ýokary hilli we oýlanyşykly hyzmat ýörelgesine eýerýärler.

Bir nokatly hyzmat

Owr önümçilik ukybymyz bilen. OEM / ODM taslamalary üçin Sourcing, nusga ösüşi, köpçülikleýin önümçilik, hil gözegçiligi eltip bermek üçin bir gezeklik çözgüt hödürläp bilýäris.

Garaşsyz zawod

2000-e çenli pollary bolan 8 sany ösen önümçilik liniýasy aýda 200000 toplum batareýa öndürip biler we 200-e golaý işgäri tejribeli tehnikler we ökde hünärmenlerdir.

Hil kepilligi

Hil kepilligi

Bir nokatly hyzmat

Bir nokatly hyzmat

Garaşsyz zawod

Garaşsyz zawod

Habarlarymyz

Öndüriji, Söwda kompaniýasy, paýlaýjy / lomaý satyjy
Çalyşyp boljak A1322 noutbuk batareýasy

Çalyşyp boljak A1322 noutbuk batareýasy

A1322 notebook batareýasy, Apple MacBook Pro noutbuklary üçin döredilen güýçli we uzak wagtlap dowam edýän litiý-ion batareýasydyr.10 sagada çenli zarýad saklamak ukybyna eýe bolup, ýolda öndürijilikli bolmagy zerur bolan ulanyjylar üçin ajaýyp edýär.A1322-de gurlan LED güýç görkezijisi hem bar ...

Hindistanda gaýtadan işlenen noutbuk batareýalaryndan çyralar

Hindistanda gaýtadan işlenen noutbuk batareýalaryndan çyralar

Noutbukyňyz ýoldaşyňyzdyr.Bu siziň bilen işleşip, drama tomaşa edip, oýun oýnap we durmuşdaky maglumatlar we tor bilen baglanyşykly ähli baglanyşyklary dolandyryp biler.Öňler öý elektron durmuşynyň terminalydy.Dört ýyldan soň hemme zat haýal işleýär.Barmaklaryňyzy kakyp, web sahypasyna garaşanyňyzda ...

Notebook batareýasyny gyşda güýçlendirip bolmazmy?Bu meseläni çözer!

Notebook batareýasyny gyşda güýçlendirip bolmazmy?Bu meseläni çözer!

Noutbuklar hem sowukdan gorkýarmy?Recentlyakynda bir dost, noutbukynyň “sowukdygyny” we zarýad alyp bolmaýandygyny aýtdy.Näme boldy?Näme üçin sowuk batareýalarda kynçylyk çekmek aňsat?Kompýuterleriň ýa-da jübi telefonlarynyň sowuk howada kynçylyklara ýykgyn etmeginiň sebäbi şu günki ...

“OEM / ODM taslamalary üçin bir gezeklik çözgüt hödürläp bileris!"